مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

ریش تراش، تعمیر /

مجموع مورد ها ۶
انتخاب استان
مرتب سازی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: فردوسی
شماره تلفن: ۳۳۹۰۵۱۴۵
نام مدیر: افشارنجفی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: فردوسی، چهارراه استانبول، روبروی سفارت ترکیه، پلاک ۱۵۰
شماره تلفن: ۶۶۷۱۰۵۹۲
نام مدیر: حسینی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان ۱۵ خرداد، روبروی پامنار، بازار شیرازی ها، طبقه همکف، پلاک ۴۱
شماره تلفن: ۵۵۶۲۰۴۲۰
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: جمهوری
شماره تلفن: ۳۳۹۲۱۳۱۷
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: بازار
شماره تلفن: ۵۵۶۳۴۳۲۰
نام مدیر: مسعودنیا
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان جمهوری، بعد از چهارراه سی تیر، جنب هتل نادری، پلاک ۵۱۸
شماره تلفن: ۶۶۷۱۷۲۲۳