مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)

مدار الکترونیکی، طراحی و تولید /

مجموع مورد ها ۱۴
انتخاب استان
مرتب سازی
نام مدیر: علیرضا کنارنگ
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان ستارخان – بین پل یادگار امام و خیابان خسرو – پلاک ۳ – واحد ۸
شماره تلفن: ۴۴۲۵۱۹۵۵-۶
شماره دورنگار: ۴۴۲۵۱۹۵۶
نام مدیر: عزالدین مهاجرانی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: اوین - خیابان کچویی - دانشگاه بهشتی - پژوهشکده لیزر و پلاسما
شماره تلفن: ۲۲۴۳۱۷۷۵
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: تهران
شماره تلفن: ۴۴۶۱۴۱۰۰
شماره دورنگار: ۴۲۶۹۴۷۲۷
نام مدیر: مهدی حمیدی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: بزرگراه فتح، فتح ۱۱ ،ششم غربی ، پلاک ۳
شماره تلفن: ۶۶۷۸۷۴۰۸
۸۸۸۵۲۶۷۴
شماره دورنگار: ۶۶۷۸۷۱۲۹
نام مدیر: پیمان وکیل التجار
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: بلوار مرزداران، بلوار شهید آریافر (دانش) نبش گلبرگ یکم پلاک ۴۲
کد پستی: ۱۴۶۴۶۹۳۱۱۴
شماره تلفن: ۴۴۲۵۳۶۰۶
۴۴۲۰۲۷۵۲
شماره دورنگار: ۴۴۲۶۸۴۱۹
محدوده فعالیت: کشوری
نام مدیر: مسعود رجبی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خیابان جمهوری - نبش سی تیر - پاساژ فرقانی - طبقه دوم- واحد۷
کد پستی: ۱۱۳۵۷۱۵۹۸۶
شماره تلفن: ۶۶۷۰۱۹۲۰
شماره دورنگار: ۶۶۷۱۷۱۴۴
نام مدیر: ابوالفضل شفیع پور
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: دفتر مرکزی : بزرگراه رسالت، خیابان کرمان جنوبی، پلاک ۵۱، طبقه ۴، واحد ۱۴ جنوبی
کد پستی: ۱۶۳۴۸۳۳۴۳۹
شماره تلفن: ۲۶۳۰۱۳۴۲
شماره دورنگار: ۲۶۳۰۱۳۴۳
محدوده فعالیت: بین المللی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: ۳۰تیر
شماره تلفن: ۶۶۷۰۹۶۹۷
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: شریعتی
شماره تلفن: ۸۸۵۰۲۵۱۳
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: ایرانشهر
شماره تلفن: ۸۸۳۲۶۸۸۸