گلاب و عرقیات گیاهی پریان

نام کامل واحد شغلی
گلاب و عرقیات گیاهی پریان
توصيف شغل
نام مدیر واحد شغلی
عباس
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی
رعیت
استان
تهران
شهر
تهران(پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی
خ مصطفی خمینی - کوچه شهید غفاری - کوچه سید اسماعیل - ش ۵۲
شماره تلفن
۵۵۱۶۲۱۰۸
برچسب ها
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
نوع پیام
متن پیام