صنایع چوبی اسدی

رشته فعالیت و شغل
نام کامل واحد شغلی
صنایع چوبی اسدی
توصيف شغل
نام مدیر واحد شغلی
جواد
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی
اسدی
استان
تهران
شهر
تهران(پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی
یافت آبادغربی - بلوار الغدیر خیابان انصاری - شمس آباد نو - خیابان محمودی - ش ۵۷
شماره تلفن
۶۶۸۱۰۳۱۱
برچسب ها
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
نوع پیام
متن پیام