شرکت ایران ایما

نام کامل واحد شغلی
شرکت ایران ایما
توصيف شغل
نام مدیر واحد شغلی
رحیم
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی
دوستی
استان
تهران
شهر
تهران(پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی
ونک - خیابان شهید خدامی
کارخانه : جاده مخصوص کرج، کیلومتر ۱۷
وب سایت
www.hamilagroup.co
پست الکترونیک
info@hamilagroup.com
شماره تلفن
۴۴۹۸۹۱۹۴
دورنگار
44989197
برچسب ها
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
نوع پیام
متن پیام