۸شهریور

رشته فعالیت و شغل
نام کامل واحد شغلی
۸شهریور
توصيف شغل
نام مدیر واحد شغلی
ابوالفضل
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی
مبینی
استان
تهران
شهر
تهران(پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی
خ هنگام - نرسیده به شرکت واحد - انتهای کوی شهید کاظمی
شماره تلفن
۷۷۱۵۴۱۳۷
۷۷۱۹۴۱۳۸
۷۷۴۴۷۳۰۰
دورنگار
77449045
برچسب ها
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
نوع پیام
متن پیام