آیت اله طالقانی

رشته فعالیت و شغل
نام کامل واحد شغلی
آیت اله طالقانی
توصيف شغل
استان
تهران
شهر
تهران(پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی
شهرزیبا
شماره تلفن
۴۴۱۳۸۵۵۵
برچسب ها
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
نوع پیام
متن پیام