اسکاچ طلایی

نام کامل واحد شغلی
اسکاچ طلایی
توصيف شغل
نام مدیر واحد شغلی
نادر
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی
میناخانلو
استان
تهران
شهر
تهران(پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی
خ شهید اجاره داد- ایستگاه افخمی- نبش کوچه ۴۶- ش۲
شماره تلفن
۷۷۵۶۲۱۱۵
۷۷۵۶۴۶۲۶
دورنگار
77562115
برچسب ها
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
نوع پیام
متن پیام