شرکت آرامش

نام کامل واحد شغلی
شرکت آرامش
توصيف شغل
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی
پیران
استان
تهران
شهر
کرج(پيش شماره: ۰۲۶)
نشانی کامل پستی
کیلومتر۱۳ - جاده ماهدشت خ هشتم بهاران - جنب حمل و نقل معین سیر
شماره تلفن
۰۲۶۱۶۳۱۲۰۴۰
۰۲۶۱۶۳۱۲۰۴۱
۰۲۶۱۶۳۱۲۰۴۲
۰۲۶۱۶۳۱۲۰۴۳
دورنگار
02616313050
برچسب ها
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
نوع پیام
متن پیام