شرکت صنایع شیلاتی بریس

نام کامل واحد شغلی
شرکت صنایع شیلاتی بریس
توصيف شغل
نام مدیر واحد شغلی
علی
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی
عسگری
استان
تهران
شهر
تهران(پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی
خ ولیعصر - خیابان زرتشت غربی - ط ۱ شرقی - ش ۶ جدید
شماره تلفن
۸۸۹۰۵۰۹۹
۸۸۹۱۴۰۸۹
۸۸۹۱۴۰۹۰
۸۸۹۱۴۰۹۲
دورنگار
88903242
برچسب ها
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
نوع پیام
متن پیام