هنرستان بزرگسالان کاردانش ارشاد

رشته فعالیت و شغل
نام کامل واحد شغلی
هنرستان بزرگسالان کاردانش ارشاد
توصيف شغل
نام مدیر واحد شغلی
نورالله
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی
حسن زاده
استان
تهران
شهر
تهران(پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی
اوین
شماره تلفن
۲۲۴۳۰۰۵۸
برچسب ها
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
نوع پیام
متن پیام