زارعی

نام کامل واحد شغلی
زارعی
توصيف شغل
نام مدیر واحد شغلی
عباس
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی
زارعی
استان
تهران
شهر
تهران(پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی
مصطفی خمینی - روبروی سیداسماعیل - ش ۱۷۷
وب سایت
http://www.zareie.com
پست الکترونیک
info@zareie.com
شماره تلفن
۳۳۵۵۳۱۸۰
دورنگار
33506839
برچسب ها
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
نوع پیام
متن پیام