موسسه فنی کولیران

رشته فعالیت و شغل
نام کامل واحد شغلی
موسسه فنی کولیران
توصيف شغل
نام مدیر واحد شغلی
مرتضی
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی
امینی
استان
تهران
شهر
تهران(پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی
خیابان خوش - سه راه طوس - ش ۸۴۰
شماره تلفن
۶۶۳۵۲۳۸۳
دورنگار
66783076
برچسب ها
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
نوع پیام
متن پیام