چاپ استخر

رشته فعالیت و شغل
نام کامل واحد شغلی
چاپ استخر
توصيف شغل
نام مدیر واحد شغلی
علیرضا
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی
خسروجردی
استان
تهران
شهر
تهران(پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری
12
نشانی کامل پستی
خیابان سعدی شمالی، اول خیابان شهید نادری، شماره ۸۳
پست الکترونیک
estakhr_print@yahoo.com
شماره تلفن
۷۷۶۱۱۳۳۲
۷۷۶۱۲۷۰۳
دورنگار
77611332-77612703
نوع شخصیت
حقیقی
برچسب ها
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
نوع پیام
متن پیام