آلبوم فنایی

رشته فعالیت و شغل
نام کامل واحد شغلی
آلبوم فنایی
توصيف شغل
نام مدیر واحد شغلی
محمدعلی
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی
فنایی
استان
تهران
شهر
تهران(پيش شماره: ۰۲۱)
منطقه شهرداری
12
نشانی کامل پستی
خیابان ۱۵ خرداد - بازار عودلاجان - کوچه بانو - شماره ۹
شماره تلفن
۳۳۹۱۲۱۴۹
۳۳۹۵۹۲۱۸
برچسب ها
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
نوع پیام
متن پیام