تها

نام کامل واحد شغلی
تها
توصيف شغل
نام مدیر واحد شغلی
احمد
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی
فرهاد
استان
تهران
شهر
تهران(پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی
خیابان خرمشهر - کوچه ویدا - ش۴ - ط۳
کد پستی
1533765914
پست الکترونیک
taha@acco.com
شماره تلفن
۸۸۷۶۳۴۵۵
۸۸۷۶۹۸۱۸
دورنگار
88763455
برچسب ها
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
نوع پیام
متن پیام