شرکت آبرنگ

رشته فعالیت و شغل
نام کامل واحد شغلی
شرکت آبرنگ
توصيف شغل
نام مدیر واحد شغلی
احمد
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی
ابوالحسنی
استان
تهران
شهر
تهران(پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی
میدان انقلاب - خیابان وحید نظری - بین فروردین و فخررازی - کوچه فرزانه - شماره ۲۲۰
شماره تلفن
۶۶۴۰۴۹۷۷
۶۶۴۱۱۱۷۱
دورنگار
66482316
برچسب ها
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
نوع پیام
متن پیام