آبان سرویس

نام کامل واحد شغلی
آبان سرویس
توصيف شغل
نام مدیر واحد شغلی
مزدک
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی
منافی
استان
تهران
شهر
تهران(پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی
ستارخان - مجتمع توحید - طبقه اول - واحد ۱۷۹
شماره تلفن
۴۴۲۹۱۲۲۴
۹۳۸۱۸۲۸۱۸۶
برچسب ها
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
نوع پیام
متن پیام