دفترفنی آپادانا

رشته فعالیت و شغل
نام کامل واحد شغلی
دفترفنی آپادانا
توصيف شغل
نام مدیر واحد شغلی
محسن
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی
فتاحیه
استان
تهران
شهر
تهران(پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی
صادقیه - مجتمع صادقیه ط همکف - ش ۳
شماره تلفن
۴۴۰۹۰۹۲۱
برچسب ها
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
نوع پیام
متن پیام