شریف مجید

رشته فعالیت و شغل
نام کامل واحد شغلی
شریف مجید
توصيف شغل
استان
تهران
شهر
تهران(پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی
۱۵خرداد
شماره تلفن
۵۵۶۰۰۹۶۳
برچسب ها
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
نوع پیام
متن پیام