دکتر فضل اله احمدی

نام کامل واحد شغلی
دکتر فضل اله احمدی
توصيف شغل
نام مدیر واحد شغلی
فضل اله
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی
احمدی
استان
تهران
شهر
تهران(پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی
اسدآبادی
شماره تلفن
۸۸۰۵۹۶۰۵
برچسب ها
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
نوع پیام
متن پیام