شرکت سیستم آوران آسایش

رشته فعالیت و شغل
نام کامل واحد شغلی
شرکت سیستم آوران آسایش
توصيف شغل
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی
اسکندری
استان
تهران
شهر
تهران(پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی
ستاری - نبش بلوارفردوس شرق - ش ۴۳۸ - واحد ۱
شماره تلفن
۴۴۰۵۱۱۰۶
برچسب ها
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
نوع پیام
متن پیام