درکی زاده

نام کامل واحد شغلی
درکی زاده
توصيف شغل
استان
تهران
شهر
تهران(پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی
صاحب جمع
شماره تلفن
۵۵۶۲۶۱۲۰
برچسب ها
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
نوع پیام
متن پیام