آرتاگرافیک

رشته فعالیت و شغل
نام کامل واحد شغلی
آرتاگرافیک
توصيف شغل
نام مدیر واحد شغلی
صالح
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی
ذاکری
استان
تهران
شهر
تهران(پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی
خیابان نجات الهی - خیابان شهید شاداب - نبش کوچه مهر - ش ۴۶
شماره تلفن
۸۸۹۰۴۱۵۷
۸۸۹۲۱۶۰۱
۸۸۹۲۱۶۰۰
دورنگار
88914985
برچسب ها
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
نوع پیام
متن پیام