بازرگانی برخورداری

نام کامل واحد شغلی
بازرگانی برخورداری
توصيف شغل
نام مدیر واحد شغلی
علی
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی
برخورداری
استان
تهران
شهر
تهران(پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی
دروازه شمیران - خیابان بهارستان روبروی مترو دروازه شمیران - ش ۱۲
شماره تلفن
۷۷۵۱۲۵۵۵
۷۷۵۲۵۴۶۲
دورنگار
77512526
برچسب ها
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
نوع پیام
متن پیام