شرکت آرمان چاپ

رشته فعالیت و شغل
نام کامل واحد شغلی
شرکت آرمان چاپ
توصيف شغل
نام مدیر واحد شغلی
علی
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی
بستانی
استان
تهران
شهر
تهران(پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی
خیابان شهید رجایی - بعد از بیمارستان هفت تیر - خیابان صمدیان - بن بست یخ سازی - پلاک۱۱
شماره تلفن
۵۵۹۱۰۷۰۹
۵۵۹۱۰۷۱۰-۵
برچسب ها
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
نوع پیام
متن پیام