شرکت دارویی آترا

رشته فعالیت و شغل
نام کامل واحد شغلی
شرکت دارویی آترا
توصيف شغل
نام مدیر واحد شغلی
پیمان
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی
ترحمی
استان
تهران
شهر
تهران(پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی
کیلومتر ۷ جاده مخصوص کرج - روبروی پارس خودرو - خیابان شهیدمحمودپوری
کد پستی
1485731997
وب سایت
http://www.atra.ir
پست الکترونیک
info@atra.ir
شماره تلفن
۴۴۷۵۴۰۳۹
۴۴۷۰۴۸۱۶
دورنگار
44704817
برچسب ها
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
نوع پیام
متن پیام