اتو آلکس

نام کامل واحد شغلی
اتو آلکس
توصيف شغل
نام مدیر واحد شغلی
مریم
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی
شه بندری
استان
تهران
شهر
تهران(پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی
خ دماوند - خ شهید افشاری - ش ۷
شماره تلفن
۷۷۹۰۲۵۳۸
۷۷۹۰۴۹۱۱
۷۷۹۰۲۵۰۱
۷۷۹۰۵۵۴۱
برچسب ها
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
نوع پیام
متن پیام