سینما آفریقا

رشته فعالیت و شغل
نام کامل واحد شغلی
سینما آفریقا
توصيف شغل
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی
یگانه
استان
تهران
شهر
تهران(پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی
خیابان ولیعصر - بالاتراز میدان - نرسیده به سر زرتشت - ش ۱۸۲۶
شماره تلفن
۸۸۹۰۵۱۷۷
۸۸۹۰۷۱۷۱
برچسب ها
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
نوع پیام
متن پیام