اخوت

رشته فعالیت و شغل
نام کامل واحد شغلی
اخوت
توصيف شغل
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی
اخوت
استان
تهران
شهر
تهران(پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی
خیابان پیروزی - بلوارابوذر - نبش پل دوم- شماره۴۶۶
شماره تلفن
۳۳۱۶۰۴۷۸
۳۳۱۶۰۸۰۴
برچسب ها
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
نوع پیام
متن پیام