فروشگاه امیدوار

رشته فعالیت و شغل
نام کامل واحد شغلی
فروشگاه امیدوار
توصيف شغل
نام مدیر واحد شغلی
محمد
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی
آخوندی
استان
تهران
شهر
تهران(پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی
خیابان ۱۵خرداد شرقی کوچه شهید آل آق - ش ۱۹۹
شماره تلفن
۳۳۵۵۷۲۳۰
برچسب ها
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
نوع پیام
متن پیام