شرکت تولید استیل نگار

نام کامل واحد شغلی
شرکت تولید استیل نگار
توصيف شغل
نام مدیر واحد شغلی
وحید
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی
فدوی
استان
تهران
شهر
تهران(پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی
بازار بزرگ - بازار چهل تن ش ۶۷
شماره تلفن
۵۵۸۰۷۳۲۰
۵۵۶۳۱۶۹۳
دورنگار
55616388
برچسب ها
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
نوع پیام
متن پیام